Góc “Mù mắt” đầu Xuân với Sneaky: Xayah Vệ Binh Tinh Tú, ai nguyện làm Rakan đây?

[Tin Cosplay - Cosplay mới nhất]

Sau giai đoạn chuyển nhượng vừa qua, Sneaky tuyên bố rằng anh sẽ nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, ít nhất là trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp thì không biết, tuy nhiên một điều chúng ta có thể chắn chắn là Sneaky sẽ có nhiều thời gian cho các hoạt động khác, đặc biệt là cosplay cũng như streaming. Và sản phẩm mới nhất của Sneaky là vị tướng Xayah trong trang phục Vệ Binh Tinh Tú, mỗi tội không có ai dám làm Rakan cả.